Vernietig Het Tracébesluit A15

Vernietig Het Tracébesluit A15


Opmerkingen

de groot 5 maanden

wat is de stand van zaken?

A. Biemans 7 maanden, 2 weken

zet 'm op!

DW Proos 8 maanden, 1 week

Vervuiling (ook met verkeers lawaai) van onze woonomgeving moet gestopt worden.

more
[